Możesz pomóc naszym podopiecznym wpłacając darowiznę na dowolną kwotę
na ponizszy numer konta bankowego lub pobierając gotowy druk przelewu.
79 1240 4878 1111 0000 4716 0363
Fundacja Nowy Pęd, ul. Rynek 15, 34-200 Sucha Beskidzka
POBIERZ DRUK PRZELEWU

  wesprzyj

 

sucha pomagam  CELE FUNDACJI

Zapobieganie w duchu chrześcijańskim zjawiskom patologicznym powszechnie występującym we współczesnym społeczeństwie: chorobom, przemocy, biedzie, bezrobociu, przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom.


Organizowanie w duchu chrześcijańskim pomocy materialnej, edukacyjnej, prawnej, medycznej: osobom bezrobotnym, resocjalizowanym, wychodzącym z nałogów i ich rodzinom.


Pomoc materialna, edukacyjna, prawna, medyczna osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, starszym i innym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.